Οι πόρτες είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, που βοηθάει στην επικοινωνία δύο όμορων χώρων και ρυθμίζει την οπτική και ακουστική σχέση σ’αυτούς.
Μια πόρτα γενικώς εξυπηρετεί την διέλευση ανθρώπων και αντικειμένων .
Έτσι απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις σε ότι αφορά την θέση της στον χώρο.
Οταν έρθει η στιγμή να διαλέξουμε μια πόρτα αυτά που πρέπει να προσέξουμε είναι: Να έχει θερμομόνωση όταν συνδέει χώρους θερμαινόμενους ή κλιματιζόμενους, ηχομόνωση για την καλύτερη ακουστική των χώρων αλλα και αντοχή στις καιρικές-κλιματολογικές συνθήκες (ήλιος, άνεμος, υγρασία), όταν πρόκειται για πόρτες εξωτερικών χώρων.

Επιλέξτε το σχέδιο αφήστε μας να δημιουργήσουμε την πόρτα των ονείρων σας…

ΠΟΡΤΕΣ – ΜΕΣΟΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, που βοηθάει στην…

ΠΟΡΤΕΣ – ΕΙΣΟΔΟΙ

Οι πόρτες είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, που βοηθάει στην…