ΠΟΡΤΕΣ – ΜΕΣΟΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, που βοηθάει στην επικοινωνία δύο όμορων χώρων και ρυθμίζει την οπτική και ακουστική σχέση σ’αυτούς. Μια πόρτα γενικώς εξυπηρετεί την διέλευση ανθρώπων και αντικειμένων. Έτσι απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις σε ότι αφορά την θέση της στον χώρο.